Dostupné kurzy

Tento vzdělávací e-kurz je určen všem zájemcům, kteří se rozhodli absolvovat zkoušku pro získání profesní kvalifikace „Kamnář montér topidel“ a chtějí si bez nervů a zbytečných stresů předem projít jednotlivé odborné znalosti řemesla a při tutoriálech také manuální a technické dovednosti, popřípadě si některé chybějící doplnit.

Jedná se o moderní způsob výuky, kdy jde o optimální využití času ke studiu, který se většinou podřizuje jiným zásadním potřebám v osobním životě frekventanta (pracovní závazky, rodina, vzdálenost od místa výuky, apod.). Také se jedná o výraznou úsporu času a peněz (odhadem 40-70% osobních nákladů) oproti klasickému způsobu vzdělávání, kdy je vyučování koncipováno do přesných termínů s pravidelným dojížděním, ubytováváním, stravováním mimo domov, kolize s dosud vykonávanou živností nebo čerpání dnů volna a dovolených z práce, a to až po dobu jednoho roku, atd.

Tyto mnohé výhody jsou však v tomto e- kurzu podmíněny samostudiem zájemců, kdy se předpokládá nejenom studium obdržených materiálů (učebních kapitol), ale i doporučená literatura včetně odkazů a surfováním na internetu. Ke svému studiu obdrží každý účastník Manuál ke studiu s podrobným návodem a bude mít po dobu studia kontakt na vedoucího kurzu pro řešení osobních dotazů. Další podporou studia budou osobní setkání (tzv. tutoriály), kdy kromě teoretických případů se budeme věnovat především procvičování praktických dovedností, ověřovat znalosti, řešit individuální případy a dotazy, vyměňovat zkušenosti, atd.

Číst více...